Conferència de la Nulitat de les Clàusules Abusives

CONFERÈNCIA ICAB SOBRE LA PROTECCIÓ ALS DEUTORS HIPOTECARIS I LA NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES ABUSIVES - L'incident extraordinari d'oposició previst a la disposició transitòria 4ª de la Llei 1 /2013.

El proper dijous dia 13 de juny de 2013 a les 18:30 hores la Delegació del I.C.A.B. a Badalona ha organitzat una conferència sobre la Llei 1/2013 de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, amb especial èmfasi en l'incident extraordinari d'oposició previst en la Disposició Transitòria 4ª.

Accés a tots els detalls de la conferència --> Aquí

Inscripció a la conferència (és gratuita i s'ha de fer a través de la pàgina de l'ICAB. Podreu veure la conferència anunciada a l'apartat agenda de la pàgina d'inici) --> Aquí

 

 

 

Els ponents de la conferència són PABLO IZQUIERDO BLANCO Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Mataró. Juez Decano de Mataró; i, CRISTINA LLARAS PINTADO Secretaria Judicial del Juzgado Social núm. 4 de Barcelona.

La conferència es centrarà en la possibilitat de plantejar l'incident d'oposició a l'execució plantejant l'abusivitat de clàusules que es pot presentar fins el 17 de juny de 2013, de conformitat amb allò establert a la disposició adicional quarta de la Llei 1/2013.

 

URGENTE: Modelo de incidente extraordinario de oposición (Disposición Transitoria 4ª) de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social elaborado por la Comisión de Normativa --> Aquí

 

Reflexions per al debat/conferència ---> Aquí

Información adicional